- a | a | a +
Úvod > Amalthea, o.s. - Chrudim

Amalthea, o.s. - Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Husova 199, 53003 Pardubice
tel.: 466302058
email: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.pardubice.cz
Popis služby

Amalthea o.s. provozuje dva odborné programy - Centrum náhradní rodinné péče a Podpora pro rodinu a dítě. Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Posláním programu Podpora pro rodinu a dítě je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho vlastní rodině nebo návrat z ústavní výchovy. Součástí programů je také dobrovolnický program. Služby poskytujeme v Pardubickém kraji.
Poskytovatel:
Amalthea o.s.
Právní forma:
občanské sdružení

IČO:
26647214
Adresa poskytovatele
Husova 199
53003 Pardubice
tel.: 466302058
email: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.cz
Otvírací doba
ambulantní forma:
Chrudim, Městský park 274 - pondělí až pátek 9,00 - 17,00
Pobočka Česká Třebová - pondělí 9,00 - 11,00
Služba je placena?

služba je poskytována bezplatně