- a | a | a +
Úvod > BERENIKA - Vysoké Mýto - sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým

BERENIKA - Vysoké Mýto - sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 51 - chráněné bydlení
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

plk. B. Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 468003470
email: rehakova.berenika@seznam.cz
web: www.berenika-vm.cz
Popis služby

Posláním chráněného bydlení Berenika Vysoké Mýto je poskytnout dospělým lidem s mentálním a tělesným postižením individuální podporu k dosažení samostatnosti a nezávislosti v oblasti bydlení a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení. Služba je určena pro lidi, kteří zvládají s pomocí a podporou péči o vlastní osobu (osobní hygienu, oblékání, přípravu a konzumaci jednoduchých jídel), orientaci v čase a prostoru, základní péči o domácnost a jsou schopni si uvědomit rizika.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
26668149
Adresa poskytovatele
Plk. B. Kohouta 914
56601 Vysoké Mýto
tel.: 737801093
email: rehakova.berenika@seznam.cz
web: www.berenika-vm.cz
Otvírací doba
nepřetržitě 24 hod. denně
Služba je placena?

dle poskytované péče 80,- - 280,-Kč