- a | a | a +
Úvod > Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
  • Věková skupina: Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469 311 460, 469 311 611
email: sr.chrudim@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Popis služby

Klientům nabízíme poradenství v sociální oblasti, přímou krizovou intervenci, nácvik sociálních a pracovních dovedností a v neposlední řadě se zaměřujeme na získání či posílení takových schopností a dovedností, které umožní klientům obstát v různých společenských situacích. Součástí služby Sociální rehabilitace je i ubytovací služba s kapacitou 15 bytů (2+1). Klienti mohou využít ubytovacích služeb pouze za předpokladu aktivní účasti ve službě Sociální rehabilitace. Klienti musí sami vyvíjet aktivitu vedoucí ke zlepšení jejich situace.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
25918974
Adresa poskytovatele
Štěpánkova 108
53701 Chrudim
tel.: 469623083
email: pestalozzi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Otvírací doba
Služba byla ukončena k 31.1.2013
Služba je placena?

Služby Sociální rehabilitace, tzn. poradenské, terapeutické, vzdělávací a aktivizační služby poskytujeme klientům bezplatně.Cena ubytovacích služeb je 100,-Kč za dospělou osobu/den, 20,-Kč za dítě/den.