- a | a | a +
Úvod > Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
  • Věková skupina: Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let)
Adresa zařízení

Novoměstská 960, 53701 Chrudim
tel.: 469625121
email: poradna@pestalozzi.cz
web: www.otevridvere.cz, www.pestalozzi.cz
Popis služby

Poradenské centrum poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby dětem z dětských domovů a výchovných ústavů. Usiluje o znovuzapojení uživatelů do společnosti a tím zvýšení kvality jejich života. Posláním Poradenského centra a jeho jednotlivých činností či metod práce je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na těžkou životní situaci spojenou s odchodem z výchovného zařízení a poskytování preventivních služeb uživatelům, kteří jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy a předčasným ukončením školní docházky.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
25918974
Adresa poskytovatele
Štěpánkova 108
53701 Chrudim
tel.: 469623083
email: pestalozzi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Otvírací doba
Pondělí
7:30 - 17:00
Úterý
7:30 - 15:30
Středa
7:30 - 17:00
Čtvrtek
7:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 14:30
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně.