- a | a | a +
Úvod > Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623896,469623083,469623899, 724837218
email: ambulance@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Popis služby

Pomáháme všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neumí nebo nemohou sami poradit. Poskytujeme sociálně právní poradenství, např. pomoc při sepisování žádostí, pomoc s dluhy, s hledáním zaměstnání a bydlení, základy práce na PC, doprovázení, podporu při jednáních; v oblasti vzdělávání realizujeme přednášky. Nabízíme služby sociální pracovnice, psychologa a právníka. Bližší informace najdete na webových stránkách www.pestalozzi.cz
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
25918974
Adresa poskytovatele
Štěpánkova 108
53701 Chrudim
tel.: 469623083
email: pestalozzi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Otvírací doba
Pondělí: 7.30- 17.00
Úterý: 7.30 - 15.30
Středa: 7.30 - 17.00
Čtvrtek: 7.30 - 16.00
Pátek: 7.30 - 14.30
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně.