- a | a | a +
Úvod > Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let), bez omezení
Adresa zařízení

Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469311460
email: ad.chrudim@pestalozzi.cz
web: www..pestalozzi.cz
Popis služby

Základní činnosti : a)poskytnutí ubytování, služba AD je poskytována zpravidla na dobu nepřesahující 1 rok b)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poradenství je činnost, která je poskytována uživateli v rámci poskytované služby a při které je uživateli nabídnuta základní podpora a předání informací umožňující řešení jeho situace, pracovníci AD nabízejí možnost doprovázení uživateli v obtížných a zátěžových situacích, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporující začleňování osob
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
25918974
Adresa poskytovatele
Štěpánkova 108
53701 Chrudim
tel.: 469623083
email: pestalozzi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Otvírací doba
Služba je poskytována nepřetržitě od 1.2.2013 s kapacitou služby 30 lůžek
Služba je placena?

Ubytování
Dospělá osoba 110 Kč/den 3 300 Kč/měsíc
Rodič/e s dítětem/dětmi
- rodič 90 Kč/den 2 700 Kč/měsíc
- každé dítě 30 Kč/den 900 Kč/měsíc
Jednorázová kauce při nástupu 1 000 Kč/dospělá osoba
Návštěva (přes noc) 90 Kč/noc
Používání počítače s internetem 30 Kč/měsíc