- a | a | a +
Úvod > Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Hrochův Týnec

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Hrochův Týnec

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let)
Adresa zařízení

Riegrova 356-357, 53862 Hrochův Týnec
tel.: 469 692 014
email: dpc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Popis služby

Služba DPC je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. Předpokladem je dobrovolnost a aktivní přístup klienta k řešení vlastní situace. Procesem služby je sled činností potřebných k tomu, aby klient služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a jeho integraci. Pracovníci nabízejí sociální a psychologické poradenství, trénink pracovních a sociálních dovedností, doprovázení, výchovné a vzdělávací činnosti. Klienti si sami zajišťují stravu i úklid. Kapacita je 12 lůžek.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
25918974
Adresa poskytovatele
Štěpánkova 108
53701 Chrudim
tel.: 469623083
email: pestalozzi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
Otvírací doba
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v běžnou pracovní dobu v pracovní dny.
Služba je placena?

Poplatek za poskytování sociální služby činí 3.000 Kč/měsíc nebo 100 Kč/den.
Pokud je služba poskytována rodiči s dítětem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo 20 Kč/den a to za každé dítě. Při začátku poskytování služby platí uživatel jednorázovou kauci na škody ve výši 1.000 Kč (která je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku).