- a | a | a +
Úvod > Centrum pro dětský sluch Tamtam (Praha)

Centrum pro dětský sluch Tamtam (Praha)

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 54 - raná péče
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 251510744
email: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
Popis služby

Raná péče Čechy je poskytovatelem sociální služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let v devíti krajích ČR. Terénní služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací v klientských rodinách. Rodina se o využití služby rozhoduje sama. Cílem je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které jí při výchově sluchově postiženého dítěte potkají a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly co nejméně narušeny.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
499811
Adresa poskytovatele
Hábova 1571
15500 Praha
tel.: 235517313
email: detskysluch@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
Otvírací doba
Provozní doba terénní formy poskytování služby:
PO - PÁ 07,00 - 19,00

Provozní doba ambulantní formy služby:
ČT 08,30 - 15,30
Služba je placena?

Služba je poskytována zdarma.