- a | a | a +
Úvod > Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje - Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje - Ústí nad Orlicí

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
  • Věková skupina: Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

Čs. armády 1181, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465525324, 775693985
email: czp-pk@centrum.cz
web: www.czp-pk.cz
Popis služby

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistent pomáhá při zvládání zejména těchto činností: péči o vlastní osobu, hygienu, zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné a aktivizační činnosti, kontaktu se společenským prostředím, pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, atd.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
26594625
Adresa poskytovatele
Bělehradská 389
53009 Pardubice
tel.: 466335630
email: czp-pk@centrum.cz
web: http://:www.czp-pk.cz
Otvírací doba
Služba je flexibilní a dostupná dle potřeb klientů.
Služba je placena?

Uživatel se podílí na úhradě nákladů a aktuální ceník je umístěn na internetové adrese: http://www.czp-pk.cz