- a | a | a +
Úvod > Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 51 - chráněné bydlení
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
  • Věková skupina: Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

Na Pláni 1343, 56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 198, 736 503 570
email: csp.uo@seznam.cz
web: 0
Popis služby

Chráněné bydlení poskytuje pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního postižení, chronického nebo duševního onemocnění. Dále klienty podporovat a motivovat k rozvoji jejich samostatnosti, která jim umožní lepší sociální začleňování a překonávání jejich nepříznivé sociální situace tak, aby vedli běžný způsob života. Pomoc spočívá v aktivním působení dle individuálně určených potřeb při zachování a respektování osobnosti a lidské důstojnosti.
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
70857156
Adresa poskytovatele
Na Pláni 1343
56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465521198
email: csp.uo@seznam.cz
web: www.csp-uo.cz
Otvírací doba
Pondělí - pátek - 6,30 hodin - 15,00 hodin
Služba je placena?

Služby Chráněného bydlení jsou poskytovány za úhradu, dle aktuálního Sazebníku nabízených služeb.

Základní sociální poradenství je bezplatné.