- a | a | a +
Úvod > Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Na Pláni 1433, 56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 52 40 54, 736 503 571
email: PS.ustinadOrlici@seznam.cz
web: www.csp-uo.cz
Popis služby

Podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace způsobené sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, bez narušení vazeb na jejich blízké vrstevníky a žít běžným způsobem života při setrvání v jejich prostředí. Naše služby poskytujeme přímo v domácnosti klientů, u rodin s dětmi poskytujeme péči pouze pokud situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Zajišťujeme péči o domácnosti, hygienu, stravu, zrpostředkováváme kontatk s okolím a péči o osobu. Dále poskytujeme ambulatní služby: základní sociální poradenství, možnost zajištění hygieny ve Středisku osobní hygieny.
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
70857156
Adresa poskytovatele
Na Pláni 1343
56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465521198
email: csp.uo@seznam.cz
web: www.csp-uo.cz
Otvírací doba
Služba je poskytována po celý rok
Terénní služba:
pondělí - pátek: 6:30 hod. - 18:00 hod.
sobota -neděle - svátky: 8:00 hod. - 13:00 hod.
Ambulatní služba:
pondělí - pátek: 6:30hod. - 15:00 hod.
Služba je placena?

úhrada za poskytované pečovatelské služby činí:
100,- Kč/hod při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
100,- Kč/hod při péči o osobní hygienu
80 - 100,-Kč/hod při zajištění chodu domácnosti
100,-Kč/hod při zajištění stravy (dovážka obědů 18-20,- Kč za jeden dovezený oběd)
100,-Kč/hod zprostředkování kontaktu se společenským prostředím