- a | a | a +
Úvod > Centrum sociální péče města Žamberk

Centrum sociální péče města Žamberk

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let), Mladší děti (7 – 10 let), bez omezení, Dorost (16 – 18 let), Starší děti (11 – 15 let)
Adresa zařízení

Albertova 357, 56401 Žamberk
tel.: 465617101
email: csp.zamberk@seznam.cz
web: www.zamberk.cz
Popis služby

Jsme terénní pečovatelská služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby a pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Naše služby poskytujeme v domácnostech klientů na území města Žamberk a obcí Dlouhoňovice a Helvíkovice. Naším posláním je usnadňovat život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života. Pomáháme jim při běžných úkonech péče, zvládání osobní hygieny, s chodem domácnosti, při zajištění stravy, zajišťujeme doprovody.
Právní forma:
Příspěvková organizace

IČO:
854603
Adresa poskytovatele
Albertova 357
56401 Žamberk
tel.: 465617101
email: csp.zamberk@seznam.cz
web: www.zamberk.cz
Otvírací doba
(provádění dojednaných pečovatelských úkonů v domácnostech klientů):
provozní doba - každý den včetně víkendů a svátku od 6.00 do 22.00 hodin
základní pracovní doba - 6.30 - 15.00
Služba je placena?

ano, dle platného ceníku: pomoc při zvládání běžných úkonů péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na nákup, na úřad, na procházky, doprovod s dopravou po Žamberku + 5,- Kč/1 cesta i mimo Žemberk + 6,- Kč/1 km), pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě a podání jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy…): 108,- Kč/hod, praní a žehlení osobního a ložního prádla: 50,- Kč/kg, dovoz nebo donáška jídla: 18,- Kč/úkon, ,využití bezbariérové koupelny v CSP:20,-Kč