- a | a | a +
Úvod > Centrum sociální pomoci města Litomyšl

Centrum sociální pomoci města Litomyšl

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 50 - domovy se zvláštním režimem
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři
  • Věková skupina: Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

Zámecká 225, 57001 Litomyšl
tel.: 461614545
email: csp.litomysl@tiscali.cz
web: www.litomysl.cz
Popis služby

Posláním pobytové sociální služby DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je poskytování sociální péče lidem trpícím stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí se snahou co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu jejich života v době, kdy snížená soběstačnost z důvodu nemoci vyžaduje pravidelnou pomoc druhých osob a tuto pomoc ve vlastním domácím prostředí již nelze zajistit. Nabízíme a poskytujeme péči, dohled, aktivizaci ... v chráněném prostoru s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.
Právní forma:
příspěvková organizace města

IČO:
194387
Adresa poskytovatele
Zámecká 500
57001 Litomyšl
tel.: 461614861
email: csp.litomysl@tiscali.cz
web: www.litomysl.cz
Otvírací doba
nepřetržitý provoz
Služba je placena?

Úhrady za poskytované služby se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.