- a | a | a +
Úvod > Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Obce Ležáků 215, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469639919
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
Popis služby

Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je podporovat běžný způsob života klientů, pomáhat jim v nepříznivých životních situacích, zvládat pobyt v domácím prostředí,zajišťovat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Služba je flexibilní a dostupná dle potřeb klientů. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb.
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
15054080
Adresa poskytovatele
Soukenická 158
53701 Chrudim
tel.: 469638209
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
Otvírací doba
Službou reagujeme na potřeby klientů 7 dnů v týdnu od 7 do 19 hod. a ve 3 domech s pečovatelskou službou je zajištěn 24 hodinový provoz.
Služba je placena?

uživatel se podílí na úhradě nákladů za poskytnutou službu a aktuální ceník je umístěn na internetové adrese: http://www.socialni-sluzby.cz/download/cenik-pecovatelske-sluzby-2012.doc