- a | a | a +
Úvod > Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim - Denní stacionář Pohoda

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim - Denní stacionář Pohoda

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 46 - denní stacionáře
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
  • Věková skupina: Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

Městský park 828, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469622032
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
Popis služby

Posláním je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým osobám potřebnou ambulantní péči a pomoc jejich rodinám. Uvedená podpora a péče se poskytují po dobu, kdy je rodina v zaměstnání, a umožňují klientům zůstat v domácím prostředí. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb.
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
15054080
Adresa poskytovatele
Soukenická 158
53701 Chrudim
tel.: 469638209
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
Otvírací doba
Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Služba je placena?

klienti se podílí na úhradách za služby a aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách www. socialni-sluzby.cz