- a | a | a +
Úvod > Česká abilympijská asociace

Česká abilympijská asociace

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
tel.: 466052054,466052056
email: pavlina.potuckova@caacz.cz
jana.radostova@caacz.cz
web: www.caacz.cz
Popis služby

Popis služby Posláním Sociální rehabilitace v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec je umožnit lidem se zdravotním nebo sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání či udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Hlavní cíle služby: podpora při rozvíjení dovedností, kompetencí a samostatnosti uživatelů, při řešení náročných situací, při uplatňování práv a zájmů, při zlepšování kvality jejich života, při nácviku komunikačních dovedností, při začleňování do společnosti.
Právní forma:
občanské sdružení

IČO:
67363156
Adresa poskytovatele
Sladkovského 2824
53002 Pardubice
tel.: 466052052
email: info@caacz.cz
web: www.caacz.cz
Otvírací doba
denní - 8. 00 - 15. 00
týdenní - pondělí až pátek
Služba je placena?

služba je bezplatná