- a | a | a +
Úvod > Charita Přelouč

Charita Přelouč

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let)
Adresa zařízení

Českobratrská 90, 53501 Přelouč
tel.: 731402376
email: charita.prelouc@gmail.com
web: prelouc.charita.cz
Popis služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub je zvyšovat kvalitu života dětí z Přelouče a okolí ve věku 6 – 15 let, pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace, poskytovat jim podporu, informace a nabízet jim volnočasové aktivity.
Poskytovatel:
Charita Přelouč
Právní forma:
Církevní právnická osoba

IČO:
70188769
Adresa poskytovatele
Masarykovo nám. 48
53501 Přelouč
tel.: 731402371
email: charita.prelouc@gmail.com
web: www.prelouc.charita.cz
Otvírací doba
během školního roku pondělí - čtvrtek 12.30-17.00, přes prázdniny nepravidelně
Služba je placena?

Služby jsou poskytovány zdarma.