- a | a | a +
Úvod > Fond ohrožených dětí Pardubice

Fond ohrožených dětí Pardubice

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let)
Adresa zařízení

Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: klokanek.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz
Popis služby

Služby zařízení jsou poskytovány dětem, které nemohou zůstat ve svém dosavadním prostředí z důvodu sociálního ohrožení, a to např. týráním, zanedbáváním, pohlavním zneužíváním, domácím násilím, alkoholismem či drogovou závislostí rodičů, bytovou krizí anebo proto, že v době hospitalizace nebo jiné nepřítomnosti rodičů není nikdo, kdo by se o dítě postaral. Cílem je poskytnout dětem neodkladnou i následnou náhradní rodinnou péči v rodinném prostředí do doby, než se mohou vrátit děti domů nebo než jsou svěřeny do trvalé náhradní rodiny.
Poskytovatel:
Fond ohrožených dětí
Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
499277
Adresa poskytovatele
Na Poříčí 6
11000 Praha
tel.: 224236655
email: fod@fod.cz
web: www.fod.cz
Otvírací doba
nepřetržitě, po celý rok
Služba je placena?

Spoluúčast uživatele je dána v rozsahu měsíčního poplatku v max. výši 2000 Kč (dle věku dítěte), případně jeho poměrná část.