- a | a | a +
Úvod > Fond ohrožených dětí Pardubice

Fond ohrožených dětí Pardubice

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: fod.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz
Popis služby

Cílem projektu je práce s rodinami, které se ocitly v sociální tísni, řeší krizi nebo problémy různého charakteru. Pracovnice dochází do vytipovaných rodin a spolupracují s nimi v jejich přirozeném prostředí. Nabízí rodinám doprovod na různá jednání, poskytují poradenství, nabízí podporu a nácvik rodičovského chování, pomoc s udržováním domácnosti, s hospodařením atd.
Poskytovatel:
Fond ohrožených dětí
Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
499277
Adresa poskytovatele
Na Poříčí 6
11000 Praha
tel.: 224236655
email: fod@fod.cz
web: www.fod.cz
Otvírací doba
ambulantní forma:
Po 8 - 18 hod.
St 13 - 17 hod.

terénní forma:
Po 8 - 18 hod.
Út 8 - 16:30 hod.
St 8 - 17 hod.
Čt 8 - 16:30 hod.
Pá 8 - 16:30 hod.
+ dle dohody a potřeb klientů i v jiných dnech, v jiném čase
Služba je placena?

bezplatně