- a | a | a +
Úvod > Laxus, o.s.

Laxus, o.s.

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Věková skupina: Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let)
Adresa zařízení

Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
tel.: 466265729
email: ambulance.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz
Popis služby

- Ambulatní léčba osob závislých na návykových látkách (drogové a alkoholové závislosti, patologické hráčství) - Následná péče a doléčování osob po pobytovém typu léčby závislostí - Sociální poradenství osobám závislým, resp. po léčbě závislosti - Poradenství osobám blízkým (rodičům a partnerům) uživatelů návykových látek - Poradenství v oblasti poruch chování způsobených experimenty a užíváním návykových látek - Telefonické a internetové poradenství
Poskytovatel:
Laxus o.s.
Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
62695487
Adresa poskytovatele
Bedřicha Smetany 55
28802 Nymburk
tel.: 495401565
email: laxus@laxus.cz
web: www.laxus.cz
Otvírací doba
Pondělí - Čtvrtek: 9:00 - 16:00
Pátek: 9:00 - 14:00
Služba je placena?

Služby jsou poskytovány zdarma