- a | a | a +
Úvod > Laxus, o.s.

Laxus, o.s.

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 64 - služby následné péče
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Věková skupina: Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let)
Adresa zařízení

Jana Palacha 1552, 50302 Pardubice
tel.: 466265729
email: ambulance.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz
Popis služby

Individuální konzultace zaměřené na: - Udržení abstinence - Vztahy s rodinou a blízkým okolím - Nalezení a udržení zaměstnání - Řešení dluhů a hospodaření s financemi - Pomoc při řešení právních problémů - Aktivní trávení volného času Skupinové aktivity: - Doléčovací skupina zaměřená na udržení abstinence - Tematické skupiny zaměřené na klienty vybraná témata - Skupiny zaměřené na zapojení na trh práce - Skupiny zaměřené na aktivní trávení volného času
Poskytovatel:
Laxus o.s.
Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
62695487
Adresa poskytovatele
Bedřicha Smetany 55
28802 Nymburk
tel.: 495401565
email: laxus@laxus.cz
web: www.laxus.cz
Otvírací doba
PO - ČT: 9,00 - 16, 00
PÁ: 9, 00 - 14, 00
Služba je placena?

Služby jsou poskytovány zdarma