- a | a | a +
Úvod > NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Věková skupina: Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let)
Adresa zařízení

Semanínská 2052, 56002 Česká Třebová
tel.: 775868102
email: nzdm.trebova@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
Popis služby

Nízkoprahové zařízení je určeno především pro děti ze sídliště Borek v České Třebové které patří mezi sociálně vyloučené lokality. Děti a mladí lidé zde mají možnost trávit čas ve společnosti vrstevníků při klubových volnočasových, kulturních a sportovních aktivitách. Rovněž pomáháme dětem při přípravě do školy a nabízíme různé tématické vzdělávací aktivity. Součástí klubových aktivit je i účast na soutěžích a výlety.
Poskytovatel:
NADĚJE
Právní forma:
Spolek

IČO:
570931
Adresa poskytovatele
K Brance 11/19e
15500 Praha 5
tel.: 222521110
email: nadeje@nadeje.cz
vysoke.myto@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
Otvírací doba
Pondělí - čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 10:00 - 12:00
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně