- a | a | a +
Úvod > NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, osoby v krizi
  • Věková skupina: Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Semanínská 2084, 56002 Česká Třebová
tel.: 465539303
email: ceska.trebova@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
Popis služby

Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou převážně v domech na Semanínské 2084-2086 a 2089 a dále zčásti na sídlišti Borek které patří mezi sociálně vyloučené lokality. Pracovníci mohou služby nabídnout jednak v prostorách domů a v jejich okolí, jednak ve služební místnosti, kde je potřebné technická a kancelářské zázemí a kde probíhá zejména pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. pomoc při psaní žádostí, poradenství ), vyhledávání různých informací, některé osobní rozhovory a podobně.
Poskytovatel:
NADĚJE
Právní forma:
Spolek

IČO:
570931
Adresa poskytovatele
K Brance 11/19e
15500 Praha 5
tel.: 222521110
email: nadeje@nadeje.cz
vysoke.myto@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
Otvírací doba
Nepřetržitě
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně