- a | a | a +
Úvod > Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

ul. 17. listopadu 237, 53002 Pardubice
tel.: 466989574
email: op.pce@seznam.cz
web: www.obcanskaporadnapardubice. cz
Popis služby

Občanská poradna Pardubice, o. s., je nestátní nezisková organizace poskytující odborné sociální poradenství. Je členskou poradnou Asociace občanských poraden a řídí se principy bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Poskytuje informace, rady a pomoc všem, kteří se na ni obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim taková situace hrozí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Právní forma:
zapsaný spolek

IČO:
26597764
Adresa poskytovatele
17. listopadu 237
53002 Pardubice
tel.: 466989574
email: op.pce@seznam.cz
web: www.obcanskaporadnapardubice.cz
Otvírací doba
pondělí 14:00hod - 18:00hod
středa 9:00hod - 12:00hod; 13:00hod - 17:00hod
čtvrtek 9:00hod - 12:0hod; 15:00hod - 19:00hod
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně.