- a | a | a +
Úvod > Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - Most naděje

Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - Most naděje

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Koclířov 89, 56911 Koclířov
tel.: 461543030,461543031
email: adkoclirov@tiscali.cz
adkoclirov@seznam.cz
web: www.nasdomov.wz.cz
Popis služby

Služba se zaměřuje na rodinu s dětmi, která má sníženou schopnost vlastními silami uplatňovat svá práva a nároky, řešit svoji momentální krizovou situaci, ale zároveň má relativní předpoklady pro opětovné začlenění do společnosti. Posláním služby je zachovat rodinu, podpořit ji v jejím samostatném životě, tak aby děti vyrůstaly v nezávadném přirozeném prostředí.
Právní forma:
Občanské sdružení

IČO:
68208553
Adresa poskytovatele
Koclířov 123
56911 Koclířov
tel.: 461543033
email: adkoclirov@tiscali.cz
web: www.nasdomov.wz.cz
Otvírací doba
Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba je placena?

Uživatel se podílí na úhradě nákladů na službu, dospělá osoba 70,-Kč/den, pár 120,-Kč/den, dítě 30,-Kč/den.