- a | a | a +
Úvod > Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
Popis služby

Posláním e-mailového poradenství je napomoci lidem při řešení obtížné situace prostřednictvím poskytnutých informací. Lze nám napsat e-mail přímo z Vaší schránky na adresu napis@linkaduveryuo.cz nebo můžete použít formulář pro odeslání e-mailu naší poradně z našich webových stránek. • Služba je anonymní- nemusíte uvádět své jméno. • Odpověď garantujeme do 4 dnů. • Poradenství po e-mailu nenahrazuje telefonickou krizovou pomoc. V akutních případech se obracejte na Linku důvěry Ústí nad Orlicí: 465 52 42 52. •Služba je poskytována pro celý Pardubický kraj
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost

IČO:
61239488
Adresa poskytovatele
Smetanova 470
56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 724742720
email: lduo@seznam.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
Otvírací doba
nepřetržitý provoz
Služba je placena?

bezplatně