- a | a | a +
Úvod > Občanské sdružení Květná zahrada

Občanské sdružení Květná zahrada

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
  • Věková skupina: Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let)
Adresa zařízení

--- 40, 57201 Květná
tel.: +420723089261
email: kvetnazahrada@seznam.cz
web: www.kvetnazahrada.cz
Popis služby

Posláním Domu na půl cesty Květná je pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. Sociální služba Dům na půl cesty Květná pomáhá těmto mladým lidem naučit se žít samostatně, najít si postupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného místního společenství.
Právní forma:
občanské sdružení

IČO:
27005879
Adresa poskytovatele
- 40
57201 Květná
tel.: +420723089261
email: kvetnazahrada@seznam.cz
web: www.kvetnazahrada.cz
Otvírací doba
nepřetržitý provoz
Služba je placena?

Hradí se ubytování spojené s poskytováním sociální služby. Ceny ubytování jsou určeny aktuálním ceníkem poskytovatele. Jsou v souladu s vyhláškou k zákonu o sociálních službách.