- a | a | a +
Úvod > Oblastní charita Moravská Třebová

Oblastní charita Moravská Třebová

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
  • Věková skupina: Děti kojeneckého věku (do 1 roku), Děti předškolního věku (1 – 6 let), Mladší děti (7 – 10 let), Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16 – 18 let), Mladí dospělí (19 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let)
Adresa zařízení

Svitavská 655/44, 57101 Moravská Třebová
tel.: 734797497
email: sas@mtrebova.charita.cz
web: www.mtrebova.charita.cz
Popis služby

Posláním sociální služby „Šance pro rodinu“ je podporovat a pomáhat rodinám s dětmi od 0 do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvořili bezpečné a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dítě, rozvíjeli vzájemné soužití a účelně hospodařili s penězi. Cílem služby je pomoci rodině získat dostupné finanční prostředky, se kterými by uměla vhodně hospodařit, zabezpečit přijatelný školní prospěch a volnočasové aktivity dětí a navázat se na další odbornou pomoc. Služba je poskytována v domácím prostředí rodiny v regionu Moravskotřebovsko Jevíčsko.
Právní forma:
církevní právnická osoba

IČO:
65189418
Adresa poskytovatele
Kostelní náměstí 24
57101 Moravská Třebová
tel.: 739002756
email: info@mtrebova.charita.cz
web: www.mtrebova.charita.cz
Otvírací doba
po-pá 7:00-18:00
Služba je placena?

služba je poskytována bezplatně