- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Drogy a jiné závislosti

Postupné hledání


11ikona Rozkoš bez rizika

  • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
  • Forma poskytování: Terénní
  • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Neuvádí se 0, 0
tel.: 777 180 006
email: sidova@rozkosbezrizika.cz
web: www.rozkosbezrizika.cz