- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání

Postupné hledání


286ikona CEDR Pardubice, o.p.s. - Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 67 - sociálně terapeutické dílny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
T.G.Masaryka 115, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 463034316
email: cedr@cedrops.cz
web: www.cedrops.cz
ikona CEDR Pardubice, o.p.s. - Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
T.G. Masaryka 115, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 463034316
email: cedr@cedrops.cz
web: www.cedrops.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, senioři
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623896,469623083,469623899, 724837218
email: ambulance@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Novoměstská 960, 53701 Chrudim
tel.: 469625121
email: poradna@pestalozzi.cz
web: www.otevridvere.cz, www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623899
email: kc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469 311 460, 469 311 611
email: sr.chrudim@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469311460
email: ad.chrudim@pestalozzi.cz
web: www..pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Hrochův Týnec

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Riegrova 356-357, 53862 Hrochův Týnec
tel.: 469 692 014
email: dpc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Svitavy

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
tel.: 461321100
email: kcsvi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum pro dětský sluch Tamtam (Praha)

 • Druh sociální služby: § 54 - raná péče
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi
Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 251510744
email: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz