- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Oběti násilí a jiné trestné činnosti

Postupné hledání


27ikona Bílý kruh bezpečí

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní, Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
17. listopadu 237, 53002 Pardubice
tel.: 732923462
email: bkb.pardubice@bkb.cz
web: www.bkb.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469 311 460, 469 311 611
email: sr.chrudim@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623899
email: kc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469311460
email: ad.chrudim@pestalozzi.cz
web: www..pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, senioři
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623896,469623083,469623899, 724837218
email: ambulance@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Svitavy

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
tel.: 461321100
email: kcsvi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Farní charita Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 56, 53701 Chrudim
tel.: 469622953
email: op.chrudim@tiscali.cz
web: www.chrudim.charita.cz
ikona Fond ohrožených dětí Pardubice

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: klokanek.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz
ikona Fond ohrožených dětí Pardubice

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: fod.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu