- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Oběti násilí a jiné trestné činnosti

Postupné hledání


27ikona Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Nerudova 21/20, 56802 Svitavy
tel.: 739633694,739633695
email: svitavy@cervenykriz.eu
web: www.svitavy.cz/cckriz
ikona Poradna pro rodinu Pardubického kraje - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 469319632
email: chrudim@poradnapardubice.cz
web: www.poradnapardubice.cz
ikona Rozkoš bez rizika

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Neuvádí se 0, 0
tel.: 777 180 006
email: sidova@rozkosbezrizika.cz
web: www.rozkosbezrizika.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro matky s dětmi - Vysoké Mýto

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Plk.B.Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 356
email: adz.info@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Erno Košťála 980, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 60 a) - intervenční centra
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí
Erno Košťála 980, 53012 Pardubice
tel.: 466260528
email: ic.pardubice@skp-cetnrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz