- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby s chronickým duševním onemocněním

Postupné hledání


43ikona Hewer, z.s.

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Havlíčkova 841, 53002 Pardubice
tel.: 736505556
email: pardubicko@pecovatel.cz
web: www.pecovatel.cz
ikona Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

 • Druh sociální služby: § 50 - domovy se zvláštním režimem
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Žižkova 913, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 725466547
email: monika.dvorska@vm.ledax.cz
web: www.vysokemyto.ledax.cz
ikona Město Proseč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Proseč 18, 53944 Proseč
tel.: 468005021/469321327
email: matrika@prosec.cz
web: www.prosec.cz
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Erno Košťála 1013, 53012 Pardubice
tel.: 466952423
email: pardubice@nrzp.cz
poradnapardubice@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
ikona Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Erno Košťála 1013, 53012 Pardubice
tel.: 466952423
email: pardubice@nrzp.cz
poradnapardubice@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Oblastní charita Moravská Třebová

 • Druh sociální služby: § 67 - sociálně terapeutické dílny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
Svitavská 655/44, 57101 Moravská Třebová
tel.: 733676795
email: dilny@mtrebova.charita.cz
web: www.mtrebova.charita.cz
ikona Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením
Chotovice 31, 57001 Litomyšl
tel.: 731598802
email: pecovatelky@charita.info
web: http://novehrady.charita.cz/
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Tylova 248, 57201 Polička
tel.: 731 598 763
email: otevrenedvere@policka.cz
web: www.policka.charita.cz