- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby s chronickým duševním onemocněním

Postupné hledání


43ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Péče o duševní zdraví - region Pardubice - středisko Chrudim

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Městský park 274, 53701 Chrudim
tel.: 469 626 383
email: pdz-cr@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - region Pardubice - středisko Chrudim

 • Druh sociální služby: § 64 - služby následné péče
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Městský park 274, 53701 Chrudim
tel.: 469 626 383
email: pdz-cr@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - region Pardubice - středisko Pardubice

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Bělehradská 389, 53009 Pardubice
tel.: 466400116
email: pdz-pce@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - region Pardubice - středisko Pardubice

 • Druh sociální služby: § 64 - služby následné péče
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Bělehradská 389, 53009 Pardubice
tel.: 466400116
email: pdz-pce@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - region Pardubice - středisko Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Malé Hamry 355, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 381 521
email: pdz-uo@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - středisko Výměník

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Mladých 325, 53009 Pardubice
tel.: 466 412 107
email: pdz-vymenik@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Péče o duševní zdraví - středisko Výměník

 • Druh sociální služby: § 67 - sociálně terapeutické dílny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Družstevní 121, 53009 Pardubice
tel.: 466 412 107
email: pdz-vymenik@pdz.cz
web: www.pdz.cz
ikona Rytmus Chrudim, o.p.s

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
Heydukova 392, 53701 Chrudim
tel.: 469621599
email: chrudim@rytmuschrudim.cz
web: www.rytmuschrudim.cz
ikona Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením
Na Okrajích 156, 53002 Spojil
tel.: 775792612
email: lenka.jankova@apolenka.org
web: www.apolenka.org