- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním

Postupné hledání


168ikona Město Proseč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Proseč 18, 53944 Proseč
tel.: 468005021/469321327
email: matrika@prosec.cz
web: www.prosec.cz
ikona Město Slatiňany

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Farská 765, 53821 Slatiňany
tel.: 469682555
email: dps@slatinany.cz
web: www.slatinany.cz
ikona Město Třemošnice

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Jižní 438, 53843 Třemošnice
tel.: 469661406
email: dps@tremonet.cz
web: www.tremosnice.cz
ikona Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Mikulovická 478, 53002 Pardubice
tel.: 733703051
email: kdp.pce@seznam.cz
web: www.kamilka.eu
ikona MIREA denní stacionář, o.p.s.

 • Druh sociální služby: § 46 - denní stacionáře
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
Ostřešanská 25, 53003
tel.: 466 262 384, 603 535 959 / -
email: mirea@mirea.cz
web: www.mirea.cz
ikona Momo Chrudim,o.p.s.

 • Druh sociální služby: § 67 - sociálně terapeutické dílny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
Čs. armády 213, 53701 Chrudim
tel.: 775780950
email: info@devcatkomomo.cz
web: www.devcatkomomo.cz
ikona Most do života

 • Druh sociální služby: § 45 - centra denních služeb
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
Erno Košťála 1015, 53012 Pardubice
tel.: 731788318
email: shejbalova.j@seznam.cz
web: www.mostdozivota.org
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
tel.: 461535324
email: salvia@salvia.cz
web: http://salvia.cz
ikona Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
tel.: 461535324
email: salvia@salvia.cz
web: http://salvia.cz