- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby v obtížné životní situaci, akutní krizi

Postupné hledání


23ikona Amalthea, o.s. - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Husova 199, 53003 Pardubice
tel.: 466302058
email: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.pardubice.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623899
email: kc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Svitavy

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
tel.: 461321100
email: kcsvi@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum pro dětský sluch Tamtam (Praha)

 • Druh sociální služby: § 54 - raná péče
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi
Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 251510744
email: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
ikona Farní charita Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 56, 53701 Chrudim
tel.: 469622953
email: op.chrudim@tiscali.cz
web: www.chrudim.charita.cz
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, osoby v krizi
Semanínská 2084, 56002 Česká Třebová
tel.: 465539303
email: ceska.trebova@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
ikona Občanská poradna Pardubice, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
ul. 17. listopadu 237, 53002 Pardubice
tel.: 466989574
email: op.pce@seznam.cz
web: www.obcanskaporadnapardubice. cz
ikona Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - AD pro matky s dětmi v nouzi

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby v krizi
Koclířov 140, 56911 Koclířov
tel.: 461543033/461543031
email: adkoclirov@tiscali.cz
adkoclirov@seznam.cz
web: www.nasdomov.wz.cz
ikona Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - Most naděje

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi
Koclířov 89, 56911 Koclířov
tel.: 461543030,461543031
email: adkoclirov@tiscali.cz
adkoclirov@seznam.cz
web: www.nasdomov.wz.cz