- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby v obtížné životní situaci, akutní krizi

Postupné hledání


23ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 55 - telefonická krizová pomoc
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby v krizi
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc: 465 52 42 52
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduvery.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Havlíčkova 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: centrum.lan@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
17.listopadu 69, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520/465 520 521
email: poradna@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Poradna pro rodinu Pardubického kraje - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 469319632
email: chrudim@poradnapardubice.cz
web: www.poradnapardubice.cz
ikona Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace Lanškroun

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, osoby s mentálním postižením, osoby v krizi
Havlíčkova, Žichlínské Předměstí 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: centrum.lan@orlicko.cz
web: www.uo.charita.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro matky s dětmi - Vysoké Mýto

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Plk.B.Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 356
email: adz.info@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: freeklub@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: teren@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz