- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby v obtížné životní situaci, akutní krizi

Postupné hledání


23ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

  • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - NZDM EMKO + terénní programy ÚnO

  • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Průmyslová 168, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 351
email: emko@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SOPRE CR, o.p.s.

  • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi
Tovární 1114, 53701 Chrudim
tel.: 461100749
email: info@soprecr.cz
web: www.soprecr.cz