- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby vyloučené ze společnosti/bez zázemí

Postupné hledání


51ikona Amalthea, o.s. - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Husova 199, 53003 Pardubice
tel.: 466302058
email: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.pardubice.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469 311 460, 469 311 611
email: sr.chrudim@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Novoměstská 960, 53701 Chrudim
tel.: 469625121
email: poradna@pestalozzi.cz
web: www.otevridvere.cz, www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469311460
email: ad.chrudim@pestalozzi.cz
web: www..pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, senioři
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623896,469623083,469623899, 724837218
email: ambulance@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Hrochův Týnec

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Riegrova 356-357, 53862 Hrochův Týnec
tel.: 469 692 014
email: dpc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Česká abilympijská asociace

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
tel.: 466052054,466052056
email: pavlina.potuckova@caacz.cz
jana.radostova@caacz.cz
web: www.caacz.cz
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny
Českobratrská 90, 53501 Přelouč
tel.: 731402376
email: charita.prelouc@gmail.com
web: prelouc.charita.cz
ikona Farní charita Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 56, 53701 Chrudim
tel.: 469622953
email: op.chrudim@tiscali.cz
web: www.chrudim.charita.cz
ikona Fond ohrožených dětí Pardubice

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: fod.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz