- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby vyloučené ze společnosti/bez zázemí

Postupné hledání


51ikona Město Svitavy - Sociální služby města Svitavy

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Máchova alej 16, 56802 Svitavy
tel.: 461535925
email: vladimir.stupka@svitavy.cz
web: www.svitavy.cz
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona Most pro o.p.s. - Pardubice

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: migranti a azylanti, etnické menšiny
17. listopadu 216, 53002 Pardubice
tel.: 467771170
email: info@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
ikona NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Semanínská 2052, 56002 Česká Třebová
tel.: 775868102
email: nzdm.trebova@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
ikona NADĚJE o.s. - Ćeská Třebová

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, osoby v krizi
Semanínská 2084, 56002 Česká Třebová
tel.: 465539303
email: ceska.trebova@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz
ikona Občanská poradna Pardubice, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
ul. 17. listopadu 237, 53002 Pardubice
tel.: 466989574
email: op.pce@seznam.cz
web: www.obcanskaporadnapardubice. cz
ikona Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - AD pro matky s dětmi v nouzi

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby v krizi
Koclířov 140, 56911 Koclířov
tel.: 461543033/461543031
email: adkoclirov@tiscali.cz
adkoclirov@seznam.cz
web: www.nasdomov.wz.cz
ikona Občanské sdružení - Náš domov Koclířov - Most naděje

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi
Koclířov 89, 56911 Koclířov
tel.: 461543030,461543031
email: adkoclirov@tiscali.cz
adkoclirov@seznam.cz
web: www.nasdomov.wz.cz
ikona Občanské sdružení CEMA Žamberk

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Sadová 1475, 56401 Žamberk
tel.: 465 322 858
email: dpc@cema-nno.cz
web: www.cema-nno.cz
ikona Občanské sdružení CEMA Žamberk

 • Druh sociální služby: § 60 - krizová pomoc
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
ČSA 728, 56401 Žamberk
tel.: 465 321 295
email: domov@cema-nno.cz
web: www.cema-nno.cz