- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby vyloučené ze společnosti/bez zázemí

Postupné hledání


51ikona Občanské sdružení CEMA Žamberk

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová, Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
ČSA 728, 56401 Žamberk
tel.: 465 321 295
email: domov@cema-nno.cz
web: www.cema-nno.cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 55 - telefonická krizová pomoc
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby v krizi
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc: 465 52 42 52
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduvery.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Občanské sdružení Květná zahrada

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
--- 40, 57201 Květná
tel.: +420723089261
email: kvetnazahrada@seznam.cz
web: www.kvetnazahrada.cz
ikona Občanské sdružení Romodrom

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti
Sukova třída 1556, 53002 Pardubice
tel.: 774792310
email: bakes@romodrom.cz
web: www.romodrom.cz
ikona Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Hamry 107, 53901
tel.: 733125261;739302619
email: glogarova@dlanzivotu.cz
ad@dlanzivotu.cz
web: www.dlanzivotu.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Havlíčkova 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: centrum.lan@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
17.listopadu 69, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520/465 520 521
email: poradna@orlicko.cz
web: uo.charita.cz