- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby vyloučené ze společnosti/bez zázemí

Postupné hledání


51ikona Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Nerudova 21/20, 56802 Svitavy
tel.: 739633694,739633695
email: svitavy@cervenykriz.eu
web: www.svitavy.cz/cckriz
ikona Poradna pro rodinu Pardubického kraje - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 469319632
email: chrudim@poradnapardubice.cz
web: www.poradnapardubice.cz
ikona Rozkoš bez rizika

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Neuvádí se 0, 0
tel.: 777 180 006
email: sidova@rozkosbezrizika.cz
web: www.rozkosbezrizika.cz
ikona Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace Lanškroun

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, osoby s mentálním postižením, osoby v krizi
Havlíčkova, Žichlínské Předměstí 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: centrum.lan@orlicko.cz
web: www.uo.charita.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s.- NZDM Kopretina + Terénní programy pro rodiny + Sanace rodiny

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 052
email: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s.- NZDM Kopretina + Terénní programy pro rodiny + Sanace rodiny

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 734386627 / 469 623 501
email: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s.- Streetwork

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 055
email: jaroslav@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz/streetwork.php
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro matky s dětmi - Vysoké Mýto

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Plk.B.Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 356
email: adz.info@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 774658588
email: sarka.zbinova@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: freeklub@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz