- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Osoby vyloučené ze společnosti/bez zázemí

Postupné hledání


51ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: teren@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Milheimova 694, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Bělehradská 513, 53009 Pardubice
tel.: 773 099 585
email: iva.sabacka@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Milheimova 694, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Milheimova 694, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 249
email: adm@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Milheimova 694, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Bělehradská 513, 53009 Pardubice
tel.: 773 099 585
email: iva.sabacka@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Milheimova 694, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 63 - noclehárny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Milheimova 694, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 249
email: adm@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 63 - noclehárny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - NZDM EMKO + terénní programy ÚnO

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Průmyslová 168, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 351
email: emko@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SOPRE CR, o.p.s.

 • Druh sociální služby: § 61 - nízkoprahová denní centra
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi
Tovární 1114, 53701 Chrudim
tel.: 461100749
email: info@soprecr.cz
web: www.soprecr.cz
ikona SOPRE CR, o.p.s.

 • Druh sociální služby: § 63 - noclehárny
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší
Tovární 1114, 53701 Chrudim
tel.: 461100749
email: info@soprecr.cz
web: www.soprecr.cz