- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Amalthea, o.s. - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby v krizi
Husova 199, 53003 Pardubice
tel.: 466302058
email: amalthea@amalthea.pardubice.cz
web: www.amalthea.pardubice.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469 311 460, 469 311 611
email: sr.chrudim@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Novoměstská 960, 53701 Chrudim
tel.: 469625121
email: poradna@pestalozzi.cz
web: www.otevridvere.cz, www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Malecká 613, 53701 Chrudim
tel.: 469311460
email: ad.chrudim@pestalozzi.cz
web: www..pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, senioři
Štěpánkova 108, 53701 Chrudim
tel.: 469623896,469623083,469623899, 724837218
email: ambulance@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.- Hrochův Týnec

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
Riegrova 356-357, 53862 Hrochův Týnec
tel.: 469 692 014
email: dpc@pestalozzi.cz
web: www.pestalozzi.cz
ikona Centrum pro dětský sluch Tamtam (Praha)

 • Druh sociální služby: § 54 - raná péče
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi
Hábova 1571, 15500 Praha
tel.: 251510744
email: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz
ikona Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Na Pláni 1433, 56206 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 52 40 54, 736 503 571
email: PS.ustinadOrlici@seznam.cz
web: www.csp-uo.cz
ikona Centrum sociální péče města Žamberk

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Albertova 357, 56401 Žamberk
tel.: 465617101
email: csp.zamberk@seznam.cz
web: www.zamberk.cz
ikona Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Obce Ležáků 215, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469639919
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz