- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny
Českobratrská 90, 53501 Přelouč
tel.: 731402376
email: charita.prelouc@gmail.com
web: prelouc.charita.cz
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi
Českobratrská 84, 53501 Přelouč
tel.: 731598914
email: hudcova.charita@seznam.cz
web: prelouc.charita.cz
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Českobratrská 84, 53501 Přelouč
tel.: 731593916
email: krejcikova.charita@seznam.cz
web: prelouc.charita.cz
ikona Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Družstevní 970, 57201 Polička
tel.: 461753111
email: reditel@dpspolicka.cz
web: www.dpspolicka.cz
ikona Farní charita Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 56, 53701 Chrudim
tel.: 469622953
email: op.chrudim@tiscali.cz
web: www.chrudim.charita.cz
ikona Farní charita Chrudim

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Školní náměstí 56, 53701 Chrudim
tel.: 469622953
email: breberova.charitacr@tiscali.cz
web: www.chrudim.charita.cz
ikona Farní charita Litomyšl

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi
Dukelská 750, 57001 Litomyšl
tel.: 734642312
email: sar@lit.cz
web: www.litomysl.charita.cz
ikona Farní charita Litomyšl

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Bělidla 392, 57001 Litomyšl
tel.: 605156882
email: chps@lit.cz
web: www.litomysl.charita.cz
ikona Fond ohrožených dětí Pardubice

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: klokanek.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz
ikona Fond ohrožených dětí Pardubice

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Nerudova 880, 53002 Pardubice
tel.: 466 530 981/466 530 981
email: fod.pardubice@fod.cz
web: www.fod.cz