- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Laxus, o.s.

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
tel.: 466265729
email: ambulance.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz
ikona Laxus, o.s.

 • Druh sociální služby: § 64 - služby následné péče
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Jana Palacha 1552, 50302 Pardubice
tel.: 466265729
email: ambulance.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz
ikona Město Chrast

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
U Vodojemu 782, 53851 Chrast
tel.: 469633690
email: socialni@mestochrast.cz
web: www.mestochrast.cz
ikona Město Chvaletice

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
U Stadionu 236, 53312 Chvaletice
tel.: 466 985 032
email: pecovatelskasluzba@chvaletice.cz
web: www.chvaletice.cz
ikona Město Králíky

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Na Křižovatce 193, 56169 Králíky
tel.: 724894938
email: css.kraliky@centrum.cz
web: www.kraliky.eu
ikona Město Luže

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Na Výsluní 9, 53854 Luže
tel.: 469672015
email: dps@luze.cz
web: http://www.luze.cz/pece-a-sluzby/pecovatelska-sluzba/
ikona Město Nasavrky

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Dům s pečovatelskou službou, Slatiňanská 66, 53825 Nasavrky
tel.: 469677520
email: DPSNasavrky@seznam.cz
vaskovaochoz@seznam.cz
web: www.nasavrky.cz
ikona Město Proseč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Proseč 18, 53944 Proseč
tel.: 468005021/469321327
email: matrika@prosec.cz
web: www.prosec.cz
ikona Město Slatiňany

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Farská 765, 53821 Slatiňany
tel.: 469682555
email: dps@slatinany.cz
web: www.slatinany.cz
ikona Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu