- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 55 - telefonická krizová pomoc
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby v krizi
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc: 465 52 42 52
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduvery.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Občanské sdružení Kontakt - Linka důvěry

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
neuvádí se 0, 0
tel.: telefonická krizová pomoc - 465524252
email: poradenství po e-mailu: napis@linkaduveryuo.cz
web: www.linkaduveryuo.cz
ikona Občanské sdružení Květná zahrada

 • Druh sociální služby: § 58 - domy na půl cesty
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu
--- 40, 57201 Květná
tel.: +420723089261
email: kvetnazahrada@seznam.cz
web: www.kvetnazahrada.cz
ikona Obec Prachovice

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Chrudimská 20, 53804 Prachovice
tel.: 469 663 226
email: dps@obecprachovice.cz
web: www.obecprachovice.cz
ikona Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Hamry 107, 53901
tel.: 733125261;739302619
email: glogarova@dlanzivotu.cz
ad@dlanzivotu.cz
web: www.dlanzivotu.cz
ikona Oblastní charita Moravská Třebová

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
Svitavská 655/44, 57101 Moravská Třebová
tel.: 734797497
email: sas@mtrebova.charita.cz
web: www.mtrebova.charita.cz
ikona Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
Chotovice 31, 57001 Litomyšl
tel.: 731 598 801
email: socialni@charita.info
web: http://novehrady.charita.cz
ikona Oblastní charita Pardubice

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením
V Ráji, Palackého, nám. Hrdinů 732, 1131,13, 53002
tel.: 777296826
email: sanacerodiny@charitapardubice.cz
web: http://pardubice.charita.cz/
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
ikona Oblastní charita Polička

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 733 676 736
email: sas@policka.cz
web: www.policka.charita.cz