- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Taušlova 714, 56151 Letohrad
tel.: 731402336
email: podstrechou@seznam.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři
17.listopadu 69, 56201 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520/465 520 521
email: poradna@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
Havlíčkova 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 435 240
email: sance@orlicko.cz
web: uo.charita.cz
ikona Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Nerudova 21/20, 56802 Svitavy
tel.: 739633694,739633695
email: svitavy@cervenykriz.eu
web: www.svitavy.cz/cckriz
ikona Pečovatelská služba AZASS Polička

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
Borová 350, 57201 Borová
tel.: 461722700; 604120419
email: azass@tiscali.cz
web: www.azass.cz/ps
ikona Poradna pro rodinu Pardubického kraje - Chrudim

 • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, senioři
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 469319632
email: chrudim@poradnapardubice.cz
web: www.poradnapardubice.cz
ikona Rodinné integrační centrum

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
Prodloužená 278, 53009 Pardubice
tel.: 739025071
email: info@ric.cz
web: www.ric.cz
ikona Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace Lanškroun

 • Druh sociální služby: § 70 - sociální rehabilitace
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, osoby s mentálním postižením, osoby v krizi
Havlíčkova, Žichlínské Předměstí 1129, 56301 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: centrum.lan@orlicko.cz
web: www.uo.charita.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s. - NZDM Áčko

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 053
email: martin@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz/nzdmacko.php
ikona Šance pro Tebe, o.s. - NZDM Futur + Jeskyně

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 739 063 787
email: kristyna.z@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz/nzdmfutur.php