- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Rodiny s dětmi a mládež

Postupné hledání


76ikona Šance pro Tebe, o.s. - NZDM Futur + Jeskyně

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Školní náměstí 11, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 054
email: monika@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz/tpjeskyne.php
ikona Šance pro Tebe, o.s.- NZDM Kopretina + Terénní programy pro rodiny + Sanace rodiny

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 052
email: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s.- NZDM Kopretina + Terénní programy pro rodiny + Sanace rodiny

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 734386627 / 469 623 501
email: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
ikona Šance pro Tebe, o.s.- Streetwork

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
Štěpánkova 92, 53701 Chrudim
tel.: 731 412 055
email: jaroslav@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz/streetwork.php
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: freeklub@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Jungmannova 2550, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 69 - terénní programy
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Jungmannova 2550, 53002 Pardubice
tel.: 464 629 614
email: teren@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 57 - azylové domy
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší
Na Spravedlnosti 803, 53002 Pardubice
tel.: 466 636 077
email: madz@skp-centrum.cz
web: www. skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - Na Spravedlnosti 803, Pardubice

 • Druh sociální služby: § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
Jana Palacha 324, 53002 Pardubice
tel.: 773 449 992
email: michaela.machackova@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona SKP - CENTRUM, o.p.s. - NZDM EMKO + terénní programy ÚnO

 • Druh sociální služby: § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby v krizi
Průmyslová 168, 56601 Vysoké Mýto
tel.: 461 102 351
email: emko@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
ikona Sociální služby města Pardubic

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Sedláčkova 446, 53009 Pardubice
tel.: 602944975
email: pecovatelky@ssmpce.cz
web: www.ssmpce.cz