- a | a | a +
Úvod > Postupné hledání > Senioři

Postupné hledání


121ikona Centrum sociální pomoci města Litomyšl

 • Druh sociální služby: § 50 - domovy se zvláštním režimem
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři
Zámecká 225, 57001 Litomyšl
tel.: 461614545
email: csp.litomysl@tiscali.cz
web: www.litomysl.cz
ikona Centrum sociální pomoci města Litomyšl

 • Druh sociální služby: § 49 - domovy pro seniory
 • Forma poskytování: Pobytová
 • Cílová skupina: senioři
Zámecká 500, 57001 Litomyšl
tel.: 461614861
email: csp.litomysl@tiscali.cz
web: www.litomysl.cz
ikona Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

 • Druh sociální služby: § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
Soukenická 158, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469638630
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
ikona Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Ambulantní, Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři
Obce Ležáků 215, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469639919
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
ikona Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim - Denní stacionář Pohoda

 • Druh sociální služby: § 46 - denní stacionáře
 • Forma poskytování: Ambulantní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři
Městský park 828, 53701 Chrudim
tel.: 469638209, 469622032
email: centrum@socialni-sluzby.cz
web: www.socialni-sluzby.cz
ikona Česká abilympijská asociace

 • Druh sociální služby: § 39 - osobní asistence
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Sladkovského 2824, 53002 Pardubice
tel.: 466 052 051
email: martin.florian@caacz.cz
web: www.caacz.cz
ikona Český klub nedoslýchavých HELP - Pardubice

 • Druh sociální služby: § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Forma poskytování: Ambulantní, Ambulantní, Terénní, Terénní
 • Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Bělehradská 389, 53009 Pardubice
tel.: 466301888
email: shw@email.cz
web: www.sluchove.cz.tl
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Českobratrská 84, 53501 Přelouč
tel.: 731593916
email: krejcikova.charita@seznam.cz
web: prelouc.charita.cz
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 44 - odlehčovací služby
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Českobratrská 84, 53501 Přelouč
tel.: 731593916
email: krejcikova.charita@seznam.cz
web: prelouc.charita.cz
ikona Charita Přelouč

 • Druh sociální služby: § 40 - pečovatelská služba
 • Forma poskytování: Terénní
 • Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Českobratrská 84, 53501 Přelouč
tel.: 731593916
email: krejcikova.charita@seznam.cz
web: prelouc.charita.cz